Is Monuta een passende uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger voor u?

Is Monuta een passende uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger voor u?

Monuta is uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger en behoort met meer dan 1,5 miljoen verzekerden tot één van de grootste uitvaartverzekeraars voor uitvaartverzekeringen van het land. Het Monuta hoofdkantoor is gevestigd in Apeldoorn. Ook heeft de Monuta organisatie vele vestigingen door het gehele land. Monuta is naast uitvaartverzekeraar ook actief als uitvaartverzorger. De organisatie is daarom opgedeeld in uitvaartzorg en uitvaartverzekeringen. Monuta kan u als verzekeraar om die reden een totaalpakket aanbieden. Op deze manier dekt de uitvaartverzekering de kosten ter dekking van uw laatste wensen, ook wel uitvaartwensen. In dit artikel vertellen wij u alles over de Monuta Uitvaartverzekering.

Wellicht denkt u na het lezen van dit artikel: “Ja, de Monuta Uitvaartverzekering is als uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger echt iets voor mij!”

De oprichting van Monuta

Monuta kent een lange geschiedenis en is opgericht in 1923. Onder de naam Apeldoornsche Begrafenisvereniging is men gestart met het verkopen van uitvaartverzekeringen. In 1955 is besloten een stichting op te richten onder de naam Monuta Stichting.

Monuta op hoofdlijnen

Monuta wil nabestaanden graag ontzorgen door hen het nodige werk uit handen te nemen. De begeleiding van nabestaanden staat voorop in een verdrietige periode na het overlijden van een dierbare en naaste. Op die manier kunt u ervan uitgaan dat uw uitvaart geregeld wordt zoals u wenst.

Ook het financiële aspect is belangrijk. Bij Monuta kunt u een uitvaartverzekering afsluiten tegen een scherpe premie. Als u een uitvaartverzekering gaat afsluiten krijgt u direct duidelijkheid of u als verzekerde bent geaccepteerd.

Ook heeft u de vrije keuze om u te verzekeren voor een dienstenpakket, eventueel aangevuld met extra en vrij te besteden geldbedrag. Met de natura verzekering creëert u uw eigen keuzevrijheid om uw laatste wensen met betrekking tot uw uitvaart te verwezenlijken en in te vullen volledig zoals u dat wenst.

Uitvaartkosten eenvoudig online berekenen

Om een eerste indruk te krijgen van de kosten van uitvaart zoals u deze wenst, kunt u op de website van Monuta terecht.

U kunt eenvoudig via het beantwoorden van enkele vragen een indruk krijgen wat de door u gewenst uitvaart ongeveer zal gaan kosten.

Op basis van deze kostencalculatie is ook de premie voor uw uitvaartverzekering bekend. En dat binnen zo eenvoudig en binnen enkele muisklikken.

U voorkomt verassingen voor uzelf en uw nabestaanden. Bovendien heeft u de uitvaart welke aan uw wensen voldoet. Het geeft u en uw nabestaanden een geruststellend gevoel.

Kenmerken van de Monuta uitvaartverzekering

Wij zetten de belangrijkste kenmerken van de Monuta uitvaartverzekering voor u kort op een rijtje:

 • U bent zo lang u leeft verzekerd.
 • U bent altijd verzekerd voor minimaal € 6.500 en maximaal € 15.000.
 • Of, u kiest voor een vrij te besteden bedrag van minimaal € 4.500 en maximaal € 13.000.
 • Er is € 2.000 gereserveerd voor de uitvaartverzorger, maar als u hier niet voor kiest is dit bedrag vrij besteedbaar.
 • Kinderen tot 18 jaar zijn volledig kosteloos meeverzekerd.
 • Uitvaartverzekering zijn af te sluiten van 18 tot en met 74 jaar.

Doelstelling van Monuta

Het overlijden van een dierbare voor de nabestaanden zo dragelijk mogelijk maken is de doelstelling van Monuta.

Een belangrijk uitgangspunt is de uitvaart geheel naar wens van de overledene in te vullen. De uitvaartverzorger is er om zoveel als mogelijk hulp en steun te bieden aan de directe naasten van de overledene.

Afscheid nemen met een goed gevoel en voor iedereen bereikbaar maken is waar Monuta zich voor inzet en staat.

De natura uitvaartverzekering

De natura uitvaartverzekering van Monuta heeft de volgende voordelen:

 • Kinderen tot 18 jaar zijn volledig gratis meeverzekerd.
 • Uw uitvaart wordt (bijna) volledig geregeld, wat uw naasten na uw overlijden ontlast.
 • Uw bent nooit onderverzekerd omdat de verzekering jaarlijks aan de prijsindexering wordt aangepast.
 • Nazorg voor nabestaanden wordt verzorgd.
 • Er is recht op rechtsbijstand voor de nabestaanden.
 • U kunt gratis uw laatste wensen en uitvaartwensen vastleggen.
 • Er is keuzevrijheid uit alle in Nederland gevestigde uitvaartcentra, crematoria en begraafplaatsen van Monuta.
 • Uw nabestaanden zijn niet gebonden aan een vaste uitvaartverzorger, maar hebben hierin vrij de keus.
 • Uw dierbaren ontvangen het Monuta Nazorgboek waarin met tips, informatie en advies te vinden is.

Flexibele uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering waarbij u maximale keuzevrijheid en flexibiliteit is mogelijk bij Monuta.

Tegenwoordig bestaat er een groeiende behoefte bij mensen veel meer keuzevrijheid en mogelijkheden te hebben zaken naar eigen wens in te vullen. Monuta maakt dat mogelijk!

Door de uitvaartverzorging als enige vaste waarde in de verzekering op te nemen creëert Monuta voor haar verzekerden de ruimte die vrijheid zelf in te vullen.

Hoe ziet dat eruit?

Na een overlijden stelt Monuta een geldbedrag ter beschikking. Nabestaanden kunnen de uitvaart dan zelf invulling geven. Monuta verzorgt voor een uitvaartverzorger die de nabestaanden hulp biedt bij het regelen van de uitvaart.

Zoals beschreven bij de kenmerken kan ook afgezien worden van de inzet van een uitvaartverzorger. In dat geval komt er een extra bedrag van € 2000 vrij om als vrij besteedbaar bedrag voor de uitvaart.

Vrije keuze van diensten en producten

Groot voordeel van deze nieuw gekozen vorm van verzekeren door Monuta is de grotere vrijheid aan keuzes.

Er wordt niet langer een vast pakket aangeboden aan diensten en producten zoals bijvoorbeeld 4 volgauto’s en 100 rouwkaarten.

Zolang de wensen binnen het budget uitvoerbaar zijn, kunnen deze geheel naar eigen wens ingevuld en vorm worden gegeven.

Flexibele rente afhankelijke premie

Evenals de invulling van de uitvaartverzekering is ook de premie  flexibel. De premie is flexibel en rente afhankelijk gemaakt.

Ofwel, is de rentestand hoog dan daalt de premie. En is de rentestand laag dan zal uw premie stijgen.

Andere factoren die van invloed zijn op de hoogte van de premie zijn:

 • De looptijd van de verzekering.
 • De leeftijd en gezondheidsrisico’s van de verzekerde.
 • Kostenindexaties voor een uitvaart.
 • De sterftecijfers.

Uw laatste wensen zijn realiseerbaar

Monuta stelt binnen het haalbare alles in het werk uw laatste wensen te realiseren.

Uw dierbaren zullen bovendien, door de Monuta uitvaartverzekering af te sluiten, niet achterblijven met onverwachte uitvaartkosten.

Monuta biedt u mogelijkheden tot verzekeren door middel van een compleet verzorgde uitvaartverzekering of een volledig flexibele uitvaartverzekering.

Uw naasten wordt ontzorgd

Door de inzet van de Monuta uitvaartverzorger en het vrij besteedbare bedrag zullen uw dierbaren en naasten worden ontzorgd direct na het overlijden.

Monuta vergoedt alle uitvaartkosten voor een uitvaart binnen Nederland.

Mocht een overlijden plaatsvinden dan worden de kosten voor transport naar Nederland door Monuta vergoed.

Naast de uitvaartverzorger blijft een vrij besteedbaar bedrag over wat aan de nabestaande zal worden uitgekeerd. Dit bedrag is te gebruiken om aanvullende uitvaartwensen te bestellen. Hierbij kunt u denken aan kosten voor begrafenis of de crematie. Maar, ook bloemen, rouwwagens, volgauto’s, rouwkaarten en catering vallen onder deze mogelijkheden.

Nazorgservice

De allereerste verzorging is de uitvaart zelf. De uitvaart wordt zorgvuldig besproken en geregeld met uw nabestaanden.

Ook ruimer na de daadwerkelijk uitvaart is er zorg, de Nazorgservice. De Nazorgservice is altijd bereikbaar. Nabestaanden kunnen daar met al hun vragen terecht.

Naast het verzorgen van uw uitvaart naar uw laatste wil en wensen, zal Monuta ook daarna nog voor uw dierbaren klaarstaan.

Monuta voldoet aan kwaliteitseisen

De Monuta uitvaartverzekering voldoet aan alle kwaliteitseisen gesteld rond verzekeringen en verzekeraars.

Monuta heeft het Keurmerk Uitvaartzorg, een keurmerk voor betrouwbare uitvaartondernemers. Maar ook het Keurmerk Klantgericht Verzekeren.

Monuta voldoet tevens aan alle kwaliteitseisen van de Stichting Toetsing Verzekeraars. Mocht u ooit toch een klachten hebben dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

Uitvaartverzekering afsluiten

Aan de hand van de uitvaartkostenmeter en uw uitvaartwensen kunt u de hoogte van het te verzekeren bedrag laten berekenen. Uiteraard wordt hierbij ook gekeken naar uw leeftijd. Hieruit komt een gewenst te verzekeren bedrag en op basis van de looptijd een maandelijkse of jaarlijkse premie.

Na het afsluiten van een uitvaartverzekering zal Monuta het acceptatieproces opstarten. Binnen dit acceptatiebeleid kunt u vragen verwachten over uw gezondheid, of u medicijnen gebruikt en of u rookt. Op basis van uw antwoorden op de vragen zult u direct weten of u als verzekerde geaccepteerd bent en wat uw premie wordt.

U bent bij Monuta levenslang en tot uw dood verzekerd. U betaalt gedurende uw gehele leven premie om de kosten van uw uitvaart te dekken.

Er staat omschreven dat u tot uw 74e jaar een uitvaartverzekering kunt afsluiten. Er zijn ook na die leeftijd mogelijkheden om uw uitvaart te laten financieren. Dit kan via het Monuta Depositofonds. Dit is geen verzekering. Het is een vorm van financieren waarmee u het mogelijk maakt voor de nabestaanden uw uitvaart te kunnen bekostigen. Het Monuta Depositofonds kan ook gebruikt worden als verdere aanvulling op uw uitvaartverzekering.

Op de manier sluit u wel een verzekering af die volledig aansluit op uw wensen. Uiteraard heeft u een bedenktijd van 30 dagen om uw uitvaartverzekering kosteloos te wijzigen of alsnog te annuleren.

Uitvaart in het buitenland verzekeren

Als u uzelf wenst te verzekeren van een uitvaart in het buitenland, dan kunnen wij u gerust stellen. Bij Monuta kunt u uw ook verzekeren als wenst uw uitvaart in het buitenland te laten plaatsvinden.

In dat geval kunt u uzelf verzekeren door een Uitvaart Geld-verzekering af te sluiten. Na het overlijden ontvangen uw naasten een geldbedrag. Met dit geldbedrag is een uitvaart in het buitenland te verzorgen.

Tussentijdse wijzigingen van de uitvaartverzekering

Na het afsluiten van uw uitvaartverzekering behoort het tussentijds wijzigen van uw Monuta uitvaartverzekering tot de mogelijkheden.

Als u het vrij besteedbare geldbedrag wil verhogen, dan bestaat daartoe altijd de mogelijkheid. In het geval van wijzigingen heeft Monuta wel het recht u aanvullende gezondheidsvragen te stellen alvorens uw verzekering te wijzigen.

In het geval u uw verzekering verhoogt zal uiteraard uw premie ook omhoog gaan. U kunt wijzigingen van uw uitvaartverzekering altijd doen binnen een bandbreedte van minimaal € 4.500 tot een maximaal € 13.000.

Inloggen op Mijn Monuta

Na het afsluiten van uw Monuta uitvaartverzekering krijgt u toegang tot Mijn Monuta. U kunt hierop inloggen.

In Mijn Monuta staan al uw persoonlijke gegevens. Wat kunt u in Mijn Monuta:

 • Uw verzekeringspolis(sen) bekijken.
 • De polisvoorwaarden van de polis nalezen.
 • Uw gegevens wijzigen.
 • Ook is er plaats om uw uitvaartwensen te omschrijven die u kunt delen met uw familie en vrienden.

Mijn Monuta is altijd en overal bereikbaar. Uw gegevens online zijn met een door u gekozen wachtwoord veilig bij Monuta.

Uw laatste wensen en uitvaartwensen vastleggen

Na het afsluiten van uw uitvaartverzekering kunt u uw laatste wensen en uitvaartwensen vastleggen in Mijn Monuta.

U kunt onder andere fotomateriaal, teksten en muziek opslaan. Ook kunt u gebruikmaken van een uitvaartontwerper.

U kunt deze wensen inde loop der tijd wijzigen en aanpassen. Het grote voordeel is dat u het uw nabestaanden wel een stuk makkelijker maakt als u uw uitvaartwensen vooraf heeft laten vastleggen.

En, u voorkomt dat uw naasten in een toch al verdrietige tijd lastige keuze moeten maken.

Wij verwijzen u graag ook naar het artikel: Uw laatste wensen en uitvaart geregeld, is een zorg minder! 

Monuta een passende uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger voor u?

Wij bevelen Monuta als uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger aan. Zoals Monuta zelf stelt: Een bijzonder afscheid, u kunt zich erop voorbereiden.”

Naast het feit dat Monuta aan alle kwaliteitseisen voldoet, zijn er ruime mogelijkheden voor keuzevrijheid binnen de uitvaartverzekeringen die aanbieden.

Als één van de grootste uitvaartverzekeraars van ons land, met een compleet eigen netwerk aan uitvaartverzorgers en uitvaartlocaties hebben ze veel kennis en expertise.

Dit maakt dat zij een baken van rust en vertrouwen kunnen bieden in een verdrietige periode die volgt op een overlijden.

En, denkt u na het lezen van dit artikel “Ja, de Monuta Uitvaartverzekering is als uitvaartverzekeraar en uitvaartverzorger echt iets voor mij!”? Of u besluit u bij Monuta te verzekeren is uiteraard aan u. Wij bieden u met de link onder de advertentie de mogelijkheid om eenvoudig dor te klikken en in ieder geval eens een bezoekje te brengen aan de website van Monuta.

Ook horen wij graag via de reactiemogelijkheid onderaan de pagina welke tips, adviezen en ervaringen u heeft die u graag deelt.

Wij verwijzen u graag ook naar het artikel: Goed verzekerd door u te verzekeren van de juiste verzekeringen rond uw overlijden!

Een bijzonder afscheid?

U kunt u er op voorbereiden met de uitvaartverzekering van Monuta.

Wij adviseren u de uitvaartverzekering van Monuta.

Monuta

Direct meer vrijblijvend informatie of regelen?

Red je boeketje!

Doneer aan 120.000 geïsoleerde ouderen voor maar € 15,- met gratis verzending.

RedjeBoeketje | Red je Boektje | PlusTips.nl | Ouderen | Senioren | Eenzaam | Corona

Verstuur direct een boeketje!

#helpdehoreca

Wij steunen de horeca!

Koop NU direct een waardebon bij uw favoriete horecagelegenheid om hen financieel te steunen.

Bezoek hen, met uw waardebon zodra het weer kan.

#helpdehoreca | Help de Horeca | PlusTips

Steun nu direct de horeca!

Een bijzonder afscheid?

U kunt u er op voorbereiden met de uitvaartverzekering van Monuta.

Wij adviseren u de uitvaartverzekering van Monuta.

Monuta

Direct meer vrijblijvend informatie of regelen?

Een bijzonder afscheid?

U kunt zich voorbereiden op een bijzonder afscheid met de uitvaartverzekering van Monuta.

Wij adviseren u de uitvaartverzekering van Monuta.

Monuta

Waarom Monuta?

Monuta biedt de volgende voordelen:

 • Direct afsluiten via een eenvoudige online module
 • Scherpe premies per leeftijd
 • Kinderen tot 18 jaar gratis meeverzekerd
 • De verzekering is tussentijds aanpasbaar
 • Nabestaanden hebben de vrijheid om het afscheid geheel volgens de wens van hun dierbare te regelen.

Met ruim 5.600 klantbeoordelingen scoort Monuta een 8,7 99% van onze klanten beveelt Monuta aan!

Iedere consument kan bij Monuta een passende uitvaartverzekering vinden.

Direct meer vrijblijvend informatie of regelen?

 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *